Průvodce rodinnými konstelacemi

Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami

Marcela Chadžijská, roz. Učená, 1948 Ing. Miroslav Hadaš, 1956

od roku 2001 spolupracují v oblasti lidového léčitelství. Založili systém přírodního léčení a vzdělávání Hadži-ki®. Jsou vyznavači jednoduchých metod, otevřenosti a systematičnosti. Jejich cílem je zpřístupnění "tajných" metod všem lidem tak, aby je mohli bezpečně užívat pro své zdraví a duševní pohodu, protože jedině zdravý člověk je šťastný a neubližuje. k tomu lze dojít díky pochopení zákonitostí, protože pak mizí strach z neznámého. ten, kdo uzdravuje sebe a své blízké, přispívá ke klidu a míru na celé Zemi a světu bez válek.

Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami

 • čtivý průvodce pro samostatné úvahy s léčivou silou

 • hledání řešení a nadhledu nad životem

 • ujasnění psychologie vztahů a jejich vlivu na myšlení a jednání

  člověka a také na jeho zdraví

 • odtajnění a popis užívaných metod

 • nové vnímání životních situaci

  kniha vás vtáhne do děje, připomene vám osobní prožitky, zkušenosti a vlivy, do kterých jste se dostali vy nebo vaši přátelé. Zároveň vám ukáže, jak jednoduše se z těchto problémů můžete dostat.

www.hadziki.cz

Fenomény životních etap

Kniha Fenomény životních etap

sám sobě psychologem

autoři Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš

 • čtivý průvodce - skripta pro samostatné úvahy

 • hledání řešení a nadhledu nad životem

 • ujasnění psychologie vztahů a jejich vlivu na myšlení a jednání člověka a na jeho zdraví

 • umožní vám nové vnímání životních situaci

Vtáhne vás do děje, připomene vám osobní prožitky a zkušenosti, vlivy do kterých jste se dostali vy nebo vaši přátelé a ukáže jak se jednoduše dostat z problémů.

Kniha s barevnými obrázky počet stran 128

120,00 Kč